Tartalom

Tartalomjegyzék

ELŐSZÓ
Homo diktiosz
Hálózattudományi szemüveg a régi magyar irodalomban
(Markó Anita)

Balázs Debóra:
Aethicus Ister betűi

Bartók István:
„…nemcsak a városlakók, hanem a falusi nép körében is”
Cicero, Sylvester és a parasztok

Bartók Zsófia Ágnes:
A Karthauzi Névtelen műve és Gutenberg találmánya
Újabb adatok a latin előszó értelmezéséhez

Bognár Péter:
Általános metrika

Csörsz Rumen István:
Testvér – testvérek nélkül
Pálóczi Horváth Ádám kései műveinek szabadkőműves vonatkozásai

Förköli Gábor:
Leonhard Stöckel mint német nyelvű humanista költő

Golden Dániel:
Digitális bölcseleti értekezés

Görög Dániel:
A Die Königin von Frankreich magyarországi előfordulása

Havasréti József:
A Jézus-összes
Széljegyzetek Kacziány Géza Jézus összes költeményei című kötetéhez

Hegedüs Béla:
Nyilvánosság és szabadkőművesség a 18. század végén
Pálóczi Horváth Ádám Felfedezett titok című regényéről

Horváth Andor Márton:
Végső bizonyíték a Lange-Wite-lelet ügyében

Jankovits László:
Rimay János echós verse

Kiss Farkas Gábor:
A második magyar filológus, Joannes Baptista Novosoliensis

Lovas Borbála:
Kölcsönzött conciók és archaikus imák egy oxfordi Enyedi-kötetben

Maróthy Szilvia:
A vonzó véletlen

Molnár Dávid:
Apácákról, szüzekről, özvegyekről és hurkákról
A szerelmi költészet patogenezise

Nyerges Gábor Ádám:
A költő és az értelmiségi
Orbán Ottó Tanköltemény az avantgárdról című versének értelmezése

Parádi Andrea:
Épülő katedrálisok

Pomázi Gyöngyi:
“bejáratok […] az univerzumba”

Sebestyén Ádám:
A rend felbomlásának apokaliptikus jelei
A kevélység bűne a 16. század végi prédikációirodalomban

Seláf Levente:
Johannes Galenus, egy lyoni könyvkereskedő Kassán

Szigeti Csaba:
A Mária-siralom fiktív keletkezése és szerzője

Szilasi László:
Jéna
A harmadik híd (regényrészlet)

Szentpéteri Márton:
Üdvözítő gyomros matéria
(Lusus serius)

Tubay Tiziano:
Irodalomtudomány és természettudomány

Vrabély Márk:
Hat[van] vagy het[ven]?
A Lobkowicz- és a Bod-kódex egyetlen szaváról