Tanulmányok

Digitális bölcseleti értekezés

 1. Amiről beszélni lehet, az szöveg.1
 2. A szövegek leírhatóak jelek, valamint a jelek használatát leíró szabályok rendszereiként.2
  2.1. A jelrendszerek összessége alkotja az emberi tudás teljességét.3
 3. A szövegek fenntartásáért és vizsgálatáért felelős tudomány a textológia.4
  3.1. A textológia feladata az emberi tudást alkotó szövegek számba vétele és gondozása.5
  3.2. A textológia feladata az információs kor követelményeinek érvényesítése a szövegek fenntartásában és vizsgálatában.6
 4. A szövegek hiánytalan és folyamatos közzétételéért felelős szakember a filológus.7
  4.1. A szövegek közzétételét szabályozott módon, szabványos eljárásokkal kell végezni.8
  4.2. A szövegek közzétételét a digitális technológia nyújtotta lehetőségek kihasználásával kell végezni.9
  4.3. A szövegek közzétételének elválaszthatatlan részeként folyamatos újraolvasásukat is el kell végezni.10
 5. A szövegek megőrzéséért és megosztásáért felelős intézmény a könyvtár.11
  5.1. A könyvtár a megőrzés és megosztás kettős feladatának a digitális technológia nyújtotta lehetőségek kihasználásával tud megfelelni.12
  5.2. A könyvtár megújulásának kulcsa hagyományos funkcióinak az információs kor követelményeit érvényesítő újraértelmezése.13
 6. A szövegek egy adott rendszerét kultúrának nevezzük.14
  6.1. A kultúra első számú kérdése ma a digitalizálásé.15
 7. Ami digitálisan nem hozzáférhető, arról hallgatni kell.16

 

Hivatkozások

1 Horváth Iván az RPHA-ról (1994) / 1994 = Előadás, hozzáférés: 2018.04.04, http://indavideo.hu/video/Horvath_Ivan_az_RPHA-rol_1994.

2 Szöveg / 1994 = 2000 (1994), november, 42–53.; in Bevezetés a régi magyar irodalom filológiájába, szerk. Hargittay Emil, Budapest: Universitas, 1997, 63–73.; in Horváth Iván, Magyarok Bábelben, Szeged: JATE Press, 2000, 139–174.; 1996. június, http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/irodtud/szoveg/hiszov.htm; 2000. június 21., http://magyar-irodalom.elte.hu/babel/3100.htm skk.; 2006. március 1., http://magyar-irodalom.elte.hu/gepesk/bbom/tanulm/hiszoveg.htm; lappangó változatok: 1996. június, http://www.idg.hu/expo/oktogon/balassa/hiszov.htm, ennek 1997. július 28-ai lenyomatát lásd https://web.archive.org/web/19970728001104/http://www.idg.hu:80/expo/oktogon/balassa/hiszov.htm; 1998. március után?, http://www.btk.elte.hu/celia/neumann/ngerezdi.html, ennek 2001 és 2007 közötti lenyomatait lásd https://web.archive.org/web/sitemap/http://www.btk.elte.hu/celia/neumann/ngerezdi.html; francia nyelvű változat: in Vers une nouvelle philologie, szerk. Levente Seláf, Budapest: Hallgatói Információs Központ, 2007. november 15., 103–117., http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/vers-une-nouvelle/ch12.html; http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/vers-une-nouvelle/vers-une-nouvelle.epub; http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/vers-une-nouvelle/vers-une-nouvelle.zip; http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/vers-une-nouvelle/vers-une-nouvelle.docx; http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/vers-une-nouvelle/vers-une-nouvelle.pdf.

3 A hálózati kultúra fenomenológiája. Egy általános textológia vázlata / 2001 = 2001. november 5., http://magyar-irodalom.elte.hu/vita/thi2.html skk.; címváltozat: „Az internet textológiája”, in A civódó civil. Írások Veres András 60. születésnapjára, szerk. Horváth Iván, Kálmán C. György, Budapest: Krónika Nova, 2005, 37–45.; in Horváth Iván, Gépeskönyv, Budapest: Balassi, 2006, 139–150.

4 Bölcsészettudományi Informatika Önálló Program (BIÖP) / 1997–? = Egyetemi képzés, ELTE BTK, hozzáférés: 2018.04.04, http://magyar-irodalom.elte.hu/.

5 On-line critical editions in the 90s: practice and theory / 2004 = in Digital Technology and Philological Disciplines, szerk. Andrea Bozzi, Laura Cignoni, Jean-Louis Lebrave, Pisa–Roma: Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 2004, 245–258., http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.513.3274&rep=rep1&type=pdf.

6 Számítógép és irodalomtudomány / 2010 = Alföld 61 (2010), 3: 9–28., fizetős változat: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Alfold_2010/?pg=293&layout=s.

7 Philology in the Internet Era – Philologie à l’ère de l’Internet / 2000 = Konferencia, ELTE BTK, 2000. június 7–11., http://magyar-irodalom.elte.hu/colloquia/.

8 Egy műfaj halála / 2004 = Előadás, Filológia és digitális barbárság. Konferencia, ELTE BTK, 2004. március 4., http://magyar-irodalom.elte.hu/biop/barbar/cikkek/hi.htm; in Vagabundus. Gulyás Gyula tiszteletére, szerk. Biczó Gábor, Miskolc: Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék, 2004, 167–180., http://mek.oszk.hu/15900/15999/15999.pdf; in Az irodalomtörténet esélye. Irodalomelméleti tanulmányok, szerk. Veres András, Budapest: Gondolat, 2004, 199–214.; in Horváth Iván, Gépeskönyv. Budapest: Balassi, 2006, 166–185.

9 József Attila összes tanulmánya és cikke / 19992001 = szerk. Horváth Iván, Devescovi Balázs, Golden Dániel, Budapest: Gépeskönyv, 2001, http://magyar-irodalom.elte.hu/ja/cimlap.htm skk.

10 József Attila értekező prózájának hálózati kritikai kiadása – és az Eszmélet / 2005 = Magyar Tudomány 166 (2005): 1431–1441., http://www.matud.iif.hu/05nov/14.html; http://www.matud.iif.hu/2005-11.pdf; http://epa.oszk.hu/00600/00691/00023/pdf/EPA00691_magyar_tudomany_2005-11_1431-1441.pdf; in Horváth Iván, Gépeskönyv. Budapest: Balassi, 2006, 326–343.

11 Mi marad meg a Bábeli Könyvtárban? / 1996 = Golden Dániel és Horváth Iván, Népszabadság, 1996. június 27., 15., fizetős változat: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Nepszabadsag_1996_06/?pg=622&layout=s; in Horváth Iván, Magyarok Bábelben, Szeged: JATE Press, 2000, 87–92., http://magyar-irodalom.elte.hu/babel/2200.htm skk.

12 Digitalizálás / 2006 = Bartók István, Golden Dániel, Horváth Iván, Káldos János, Mártonfi Attila, Mayer Gyula, Tóth Tünde, Vadai István, Vaskó Péter, Magyar Tudomány 167 (2006): 831–836., http://www.matud.iif.hu/06jul/09.html; http://www.matud.iif.hu/2006-07.pdf; http://epa.oszk.hu/00600/00691/00031/pdf/EPA00691_magyar_tudomany_2006-07.pdf.

13 Könyvtár és könyvkiadás a világháló korában / 2012 = Előadás, Egy MaNDALAT bánt engemet – A magyar írott kulturális örökség digitalizálásának időszerű kérdései. Szimpózium, Országos Széchényi Könyvtár, 2012. április 17., https://videotorium.hu/hu/recordings/4267/mandalat-1-5, 0:16:35–1:00:35.

14 Kulturális Örökség Gép / 2005 = in Kulturális örökség – társadalmi képzelet, szerk. György Péter, Kiss Barbara, Monok István, Budapest: Országos Széchényi Könyvtár – Akadémiai Kiadó, 2005, 119–125., http://mek.oszk.hu/02600/02661/02661.pdf; in Elért bizonyosság. Németh G. Béla 80. születésnapjára, szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Veres András, Budapest: Krónika Nova, 2005, 145–153.; in Horváth Iván, Gépeskönyv. Budapest: Balassi, 2006, 237–248.

15 A nemzeti kultúra továbbélése a digitális technológia korában / 20112012 = Stratégiai dokumentum, Golden Dániel, Herner János, Horváth Iván, Szakadát István, v0.9, 2011. november 22., http://mandarchiv.hu/dokumentum/205/Mandalatv09.pdf; lappangó változat: v1.0, 2012. november 28., ennek 2013. július 11-ei nyomát lásd https://web.archive.org/web/20130711133658/http://work.mandarchiv.hu/mandalat/

16 Nincs média tovább, hanem bejáratok vannak az univerzumba” interjú Horváth Ivánnal / 2016 = Magyar Online és Digitális Médiatörténet (MODEM), szerk. Szakadát István, Tófalvy Tamás, 2016. március 21., http://www.mediatortenet.hu/2016/03/21/horvathivan/.

 

Vizualizáció: Markó Anita