Tanulmányok

Balázs Debóra:
Aethicus Ister betűi
Tanulmányok
Vrabély Márk:
Hat[van] vagy het[ven]?

Tanulmányok
Nyerges Gábor Ádám:
A költő és az értelmiségi
Tanulmányok
Szentpéteri Márton:
Üdvözítő gyomros matéria
Tanulmányok
Görög Dániel:
A Die Königin von Frankreich magyarországi előfordulása
Tanulmányok
Bartók Zsófia Ágnes:
A Karthauzi Névtelen műve
és Gutenberg találmánya
Tanulmányok
Havasréti József:
A Jézus-összes
Tanulmányok
Csörsz Rumen István:
Testvér – testvérek nélkül
Tanulmányok
Szilasi László:
Jéna
Tanulmányok
Hegedüs Béla:
Nyilvánosság és szabadkőművesség
a 18. század végén

Tanulmányok
Szigeti Csaba:
A Mária-siralom fiktív keletkezése
és szerzője
Tanulmányok
Förköli Gábor:
Leonhard Stöckel mint német nyelvű humanista költő
Tanulmányok
Parádi Andrea:
Épülő katedrálisok
Tanulmányok
Maróthy Szilvia:
A vonzó véletlen
Tanulmányok
Horváth Andor Márton:
Végső bizonyíték a Lange-Wite-lelet ügyében
Tanulmányok
Sebestyén Ádám:
A rend felbomlásának apokaliptikus jelei
Tanulmányok
Seláf Levente:
Johannes Galenus, egy lyoni könyvkereskedő Kassán
Tanulmányok
Bognár Péter:
Általános metrika
Tanulmányok
Pomázi Gyöngyi:
„bejáratok […] az univerzumba”
Tanulmányok
Bartók István:
„…nemcsak a városlakók, hanem a falusi nép körében is”
Tanulmányok
Tubay Tiziano:
Irodalomtudomány
és természettudomány
Tanulmányok
Molnár Dávid:
Apácákról, szüzekről, özvegyekről
és hurkákról
Tanulmányok
Markó Anita:
Homo diktiosz
Tanulmányok
Lovas Borbála:
Kölcsönzött conciók és archaikus imák egy oxfordi Enyedi-kötetben
Tanulmányok
Golden Dániel:
Digitális bölcseleti értekezés
Tanulmányok
Jankovits László:
Rimay János echós verse
Tanulmányok
Kiss Farkas Gábor:
A második magyar filológus,
Joannes Baptista Novosoliensis
Tanulmányok